نظرسنجی

نظرسنجی سایت

به منظور ارزیابی و بهبود سایت دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE ما را از نظرات خود مطلع نمایید:

چه میزان از سایت ما دیدن می کنید:
محتوای ارائه شده توسط سایت را چگونه ارزیابی می کنید:
آیا این سایت را به دیگران توصیه می کنید:
کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code

نظر سنجی دوره های آموزشی

فراگیر محترم پر کردن فرم ذیل ما را در هر چه بهتر برگزار کردن دوره های آموزشی رهنمون خواهد کرد:

هماهنگی های انجام شده توسط واحد آموزش:
کیفیت محتوای فایل ها و فیلم های آموزشی:
میزان تسلط مدرس به محتوای دوره آموزشی:
نحوه بیان و قدرت انتقال مفاهیم توسط مدرس:
ارائه مثال های کاربردی برای تفهیم مطالب:
میزان کاربردی بودن مطالب:
به روز بودن مطالب:
کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code

 

نظرسنجی مجری دوره های آموزشی تخصصی

فراگیر محترم با پر کردن فرم ذیل ما را در انتخاب هر چه بهتر مجری برگزاری دوره های آموزشی تخصصی رهنمون خواهید کرد:

عملکرد مجری دوره/دوره های آموزشی:
کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code