فراخوان ارسال مقاله به اولین سمینار مجازی ملی
1399/05/19


اولین سمینار آنلاین ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی به میزبانی ورزش صنعت آب و برق خوزستان و همچنین هیئت ورزش کارگری در پاییز امسال برگزار می گردد.
آدرس سایت برای کسب اطلاعات بیشتر: https://hofasport.com/