ابلاغ كليات برگزاري مانورهاي تمريني آموزشي مناطق ششگانه كشور - سال 1399
1399/01/30

كليات برگزاري مانورهاي تمريني آموزشي مناطق شش گانه كشور در سال 1399 توسط دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل وزارت نيرو جهت اجرا به شركت هاي صنعت آب و برق استان هاي برگزار كننده مانور ابلاغ شد.
استان های برگزار کننده مانور به ترتيب  آذربايجان غربي، كرمانشاه، گلستان، قزوين، بوشهر و هرمزگان  هستند كه مانورخود را به صورت عملياتي در سطح دو با موضوع زلزله در نيمه دوم سال 1399 برگزار خواهند نمود. اين مانورها كه از سال 1397  با هدف آموزش و تمرين در مناطق شش گانه كشور (منطقه شمال غرب، جنوب غرب، شمال شرق، مركزي شمال، مركزي جنوب و جنوب شرق) برگزار شده اند دستاوردهاي مطلوبي براي صنعت آب و برق داشته است.