اعلام نتايج مانور تمريني آموزشي منطقه مركزي شمال كشور
1398/11/15
 

نتایج ارزیابی مانور منطقه مرکزی شمال صنعت آب و برق کشور طی جلسه ای در محل برگزاری مانور در نیروگاه شهید مفتح همدان با حضور معاون دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، مدیرکل مدیریت بحران استان همدان، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری، مدیران عامل صنعت آب و برق استان همدان، شورای هماهنگی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق استان همدان و افراد مؤثر در مانور برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارش فعالیت های آماده سازی و برگزاری مانور توسط استان میزبان، گزارش ارزیابی و نتایج اقدامات متعاقب توسط دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو ارایه گردید و در نهایت موارد مرتبط با مانور جمع بندی و با اهدای لوح تقدیراز عوامل موثر در برگزاری مانور تقدیر بعمل آمد.