گالری تصاویر

مانور تمرینی - آموزشی منطقه مرکزی شمال (12و13شهریور1398)

maneuver-hamedan1maneuver-hamedan92maneuver-hamedan91maneuver-hamedan9maneuver-hamedan8maneuver-hamedan7maneuver-hamedan6maneuver-hamedan5maneuver-hamedan4maneuver-hamedan3maneuver-hamedan2

کارگاه آموزشی-تحلیلی سیل (تیر 1398)

IMG_3299IMG_3245IMG_3253IMG_3287IMG_3292IMG_3295IMG_3319IMG_3321IMG_3350IMG_3352IMG_3354IMG_3357IMG_3359IMG_3361IMG_3363IMG_3364IMG_3367IMG_3368IMG_3369IMG_3371IMG_3372IMG_3374IMG_3375IMG_3377IMG_3379IMG_3382IMG_3383IMG_3385IMG_3388IMG_3390IMG_3391IMG_3393IMG_3395IMG_3397

سومین همایش مدیریت بحران و پدافند غیرعامل (1395)

Gh-t-gheiiii-rr-t-am-l-pdfnd-95-(2)Gh-t-gheiiii-rr-t-am-l-pdfnd-95-(5)Gh-t-gheiiii-rr-t-am-l-pdfnd-95-(6)Gh-t-gheiiii-rr-t-am-l-pdfnd-95-(8)IMG_9673

دومین همایش مدیریت بحران و پدافند غیرعامل(1394)

2nd-(1)2nd-(2)2nd-(3)2nd-(4)2nd-(5)2nd-(6)2nd-(7)2nd-(8)2nd-(9)2nd-(10)2nd-(11)2nd-(12)2nd-(13)2nd-(14)2nd-(15)2nd-(16)2nd-(17)

اولین همایش مدیریت بحران و پدافند غیر عامل(1393)

Capture-1Capture-10Capture-11Capture-12Capture-13Capture-14Capture-15Capture-16Capture-17Capture-18Capture-19Capture-2Capture-20Capture-21Capture-22Capture-23Capture-24Capture-25Capture-26Capture-27Capture-3Capture-31Capture-32Capture-33Capture-34Capture-36Capture-5Capture-6Capture-7Capture-8Capture-9Gh-P-93-1-(13)Gh-P-93-1-(2)Gh-P-93-1-(9)