تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال1401 -شرکتهای توانیر، برق حرارتی و شرکتهای زیرمجموعه آنها


تقویم آموزشی سال 1401-شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکتهای زیرمجموعه


تقویم آموزشی سال1401-شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکتهای زیرمجموعه درصورت داشتن سوال با شماره 81606518 تماس حاصل فرمائید.

آدرس پست الکترونیک آموزش و پژوهش دفتر: padafandedu(at)moe.gov.ir