پيش‌نويس نظام‌نامه مديريت سيلاب در وزارت نيرو
1395/08/16
پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با در نظر گرفتن نظرات و بازخورد های جامعه حرفه ای ویرایش اولیه نظام نامه مدیریت سیلاب در وزارت نیرو تهیه شده است. از کلیه اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست اندرکاران این رشته دعوت می شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش نویس مذکور حداکثر تا تاریخ 95/10/1 به دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو به آدرس پست الکترونیکی padafand@moe.gov.ir  ارسال نمایند.