دستورالعمل نحوه تهیه سناریو و برگزاری مانورهای آمادگی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
1395/09/06
آسیب‌پذیری سامانه‌ها، تأسیسات، فرایندها و زیرساخت‌های مرتبط با آن‌ها در صنعت آب و برق و نیز پتانسیل بالقوه تهدیدات طبیعی، صنعتی و انسان‌ساخت، بزرگ‌ترین چالش‌ها و موانع پیش روی فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو می‌باشند. تجارب حاصل از تأمین آب و برق و عملکرد سازمان‌ها در زمان وقوع حوادث باعث افزایش روزافزون اهمیت برنامه‌ریزی پیشگیرانه و تمرین وظایف محوله در شرایط اضطراری براي بهنگام سازی ظرفیت‌های مدیریت بحران و افزایش توان آمادگی و مقابله گردیده است. در اين راستا، برنامه‌ریزی آموزشی و بهره‌گیری از فعالیت‌های کارشناسی به‌ منظور شبیه ‌سازی حوادث صنعت و تمرین اقدامات متناسب با شرايط حادثه، ارتقای توان پاسخگویی و هوشمندی کلیه واحدهای اقدام کننده برای استمرار ارائه خدمات آب و برق را در پی خواهد داشت.
بر این اساس کلیه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موظف‌اند ضمن تبیین تهدیدات متصور سازه‌ها، تأسیسات  و فرایندهای حائز اهمیت تحت پوشش و برآورد میزان آسیب‌پذیری آن‌ها؛ نسبت به تهیه سناریو، تدوين شرح وظایف کارکنان و اجرای مانورِ متناسب با محیط عملیاتی مربوطه به‌صورت دوره‌ای به‌منظور بهسازی و تقویت ظرفیت‌های مدیریتی و عملیاتی شرایط اضطرار، اقدام نمایند.