سامانه

استقرا سامانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل طی نامه مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزرات نیرو به مدیران عامل شرکت های صنعت آب و برق و مدیران کل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت های مادر تخصصی جهت بهره برداری اطلاع رسانی شد. 

ثبت نام از طریق آدرس http://pddm.moe.gov.ir
آدرس ورود به سامانه  http://pwrs.moe.gov.ir