مانورهای منطقه ای

-فرم‌ صورتجلسه ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
-فرم‌هاي صورتجلسات مانورهای تمرینی آموزشی مناطق ششگانه کشور 1399
-برنامه زمان بندی برگزاری نشست های تخصصی  مناطق شش گانه سال 1399

-کلیات برگزاری مانورهای عملیاتی سال 1399

-گزارش برگزاری نشست تخصصی منطقه جنوب غرب مورخ 9 و 10 مهر 1398
-گزارش برگزاری نشست تخصصی منطقه مرکزی شمال مورخ 12 و 13 شهریور 1398
-شروع برگزاری دومین دوره برنامه های منطقه ای با مانور منطقه مرکزی شمال کشور
-برنامه زمان بندی برگزاری نشست های تخصصی  مناطق شش گانه سال 1398
درصورت داشتن سوال با شماره 81606364 تماس حاصل فرمائید.