شرکت های مشاور
1395/10/25
1.png

  
آیین نامه داخلی ارزیابی مشاوران پدافند غیرعامل وزارت نیرو

مقررات این آیین نامه برای ارزیابی مشاوران به منظور انجام پروژه های پدافند غیرعامل وزارت نیرو به کار می رود.
شرکت های مشاور می توانند نامه درخواست خود را جهت دریافت صلاحیت مشاوره مطابق فایل زیر به دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو ارسال نمایند:شرح خدمات مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در قسمت پیوست "دستورالعمل انجام و تصویب مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در صنعت آب و برق"  آورده شده است و شرکت ها ملزم به ارائه شرح خدمات براساس آن می باشند.

مسئولیت و و ظایف اجرایی طرح ها فقط به افراد تأیید صلاحیت شده شرکت یا موسسه مشاور قابل واگذاری است.شرکتها وموسسات تأیید صلاحیت شده منحصراً درزمینه های مندرج در دامنه شمول گواهی نامه تأیید صلاحیت خود می توانند طرح مشاوره ای اجراء نمایند. لازم به ذکر است شرکتهای مشاور از ابتدای سال 1398 به صورت دوره ای مورد بازدید قرار خواهند گرفت.
شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو موظف هستند در صورت ابلاغ هرگونه قرارداد به مشاوران مندرج در جدول، یا خاتمه قرارداد با نامبردگان، موضوع را طی نامه ای به دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو اعلام نمایند. مسئولیت اخذ کار در سقف غیرمجاز به عهده مدیران عامل شرکت ها خواهد بود.
 
تذکر : شرکتهایی که تعداد کار مجاز آنها در سال جاری تکمیل شده  است تا ارسال گزارش اتمام کار از کارفرما به این دفتر، مجاز برای انعقاد قرارداد نمی باشند.

 

مشاوران مورد تایید دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو
ردیف نام شرکت شناسه ملی مدیرعامل محل جغرافیایی شماره تلفن دفتر مرکزی حوزه فعالیت پایه تعداد کار آزاد تعداد حداکثر کار مجاز تاریخ انقضا
1 آب سازه اسپوتاآسا 10220114686 افشین مختارزاده آذر اروميه 044-33371603 آب 3 4 4 1403/05/04
2 آبسان پارس 10103872560 شهرام بیگ زاده تهران-تبریز-شیراز 021-22987706 آب 3 3 4 1402/06/06
3 آبسو 10100925784 مجتبی رضوی نبوی تهران 021-88017524 آب 3 3 4 1402/03/17
4 آب و انرژی اروند 10860883249 روح اله باعثی اهواز 061-333344190 آب 3 2 4 1401/01/26
5 آرتا کوثر طرح 10240127941 محمد جدی اردبیل 045-33742776 آب و برق 3 4 4 1403/05/04
6 آشنا فناوران قرن 10102554155 عباس كوچكيان تهران 021-22888218 آب 3 2 4 1402/04/06
7 بهساز روش 10102734957 پرویز ابراهیمی تهران 021-22266232 آب 2 3 5 1402/12/23
8 بهساز محیط جرجان 10861659828 سیدمسعود موسوی حصاری گرگان 01732531122 آب 3 4 4 1403/08/09
9 بهینه پردازان ریز موج صنعت 14003707870 محمدباقر علائی تهران 021-77801863 مقابله با ریزپرندهها 3 4 4 1401/12/10
10 پارس پیاب 10101305117 مسعود سعیدی تهران 021-88451067-8 آب 3 2 4 1402/12/17
11 پدید آب سپاهان 10260338773 اصغر یزدآباد اصفهان 031-36308200 آب 3 1 4 1404/06/01
12 جاماب 10100688329 حمید مصاحبی تهران-آذربایجان-هرمزگان 021-88962990 آب 3 4 4 1402/12/07
13 جامع کار سپاهان 10260329712 اصغر فولادگر اصفهان 031-36511251 آب و آبفا 3 1 4 1403/03/23
14 دوران عمران میهن 14007715438 علی رزاقی نائینی  اصفهان 031-36694781 آب 3 4 4 1403/10/13
15 راماب آسیا 10102786548 فرزاد امیرخانی تهران 021-44062924 آب 3 2 4 1402/09/27
16 ری آب 10100966477 محمد
طاهری زاده
تهران-کرمان
اهواز- مشهد
021-8309 آب 3 2 4 1402/04/28
17 زمین تدبیر ایمن 10103753630 سید حامد بهادری ارومیه-تهران 044-33650873 آب 3 2 4 1402/12/01
18 ساز آب اندیش 10102816177 مصطفی علی اکبری تهران 021-44846155-44845077 آب 3 4 4 1401/12/23
19 ساز آب شرق 10380238335 ابوالقاسم اسدی مشهد 051-37637601-2 آب 3 4 4 1402/09/21
20 سازه پردازي ايران 10101192997 مسعود زرين قلم تهران 021-82473000 آب 3 4 4 1404/2/19
21 سامان آب سرزمین 10102059975 حسینعلی یحیایی تهران 021-66533314-8 آب 3 4 4 1403/02/31
22 سبز آب اروند 10860794480 شايان سبزيوند  اهواز 061-33214161 آب 3 4 4 1403/12/08
23 صدرآب نیرو 10220111679 مهدی مولائی ارومیه-تهران 044-33431421 آب 3 2 4 1402/01/22
24 طرح افرا 10260380458 سید مهدی میریان اصفهان 031-32743190 آب 3 4 4 1401/12/11
25 طرح نو اندیشان 10102148919 علی پاکنژاد تهران 021-88334010 آب 3 1 4 1402/08/04
26 طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان 10260257912 عباس پیراینده اصفهان 031-32659042 آب 3 4 4 1404/02/12
27 طرح و سازه شفارود 14005214979 بابک قادری وانگاه  رشت 013-33262859 آب 3 4 4 1402/04/05
28 طوس آب 10380190168 سعید نی ریزی مشهد-تهران 0513-7007000 آب 3 4 4 1403/03/28
29 فرزانگان عمران یکتا 14004623457 مهدی شریفی فرد تهران 021-44207921 آب و برق 3 4 4 1401/11/04
30 قدس نیرو 10100934015 سعید مهذب ترابی تهران 021-82404000 آب و برق 3 4 4 1403/05/19
31 کوثر آب پارس 10102538831 سید حامد شریف واقفی تهران 021-44405372 آب 3 4 4 1402/01/16
32 متانیر 10101765479 مجتبی افسری تهران-زنجان-هرمزگان-قم 021-88362100 برق 3 4 4 1401/03/10
33 مجتمع دانشگاهی پدافندغیرعامل دانشگاه مالک اشتر 14003309940 محمدعلی نکوئی تهران 021-22945141-6 آب و برق 3 3 3 1402/07/05
34 مدد آب تهران 10102055821 علیرضا بهرامی جوین تهران 021-88985679 آب 3 4 4 1403/05/12
35 مدیسه سامان 10102816601 فرهاد موذنی تهران 021-88902036 آب 3 4 4 1403/11/01
36 مشانیر 10100930385 محمود مقدم تهران 021-88881816-84782147 برق و آب 3 1 4 1404/04/03
37 مشاور عمران ایران 10861732322 مرتضی نورعلیئی تهران 021-88889410-12 برق و آب 3 2 4 1401/02/31
38 مشاور نیرو 1010279889 حمیدرضا حاجی محمدی انارکی تهران 021-88722955 برق 3 4 4 1402/08/15
39 مشاور نیرو آذربایجان 10101251371 ایوب دوستدار تبریز 041-34772860 برق 3 4 4 1402/02/18
40 موننکو 10100604483 علیرضا شیرانی تهران-اصفهان-کرمانشاه 021-81966072 آب و برق 2 2 5 1402/01/16
41 مهاب قدس 10103104361 ناصر ترکش دوز تهران 021-22221071 آب 3 1 4 1403/11/05
42 مهرآب سپاهان 10260434888 حبیب فصاحت اصفهان 031-36257975 آب 3 4 4 1403/03/07
43 مهندسین مشاور برگاب 10700078317 مهدی مردانی فر تهران- گرگان 021-44939759 آب 3 4 4 1402/07/20
44 ندا گستر آسیا 10102265420 پرویز شریف تهران 021-88952141 آب 3 4 4 1402/10/27
45 هونام ارتباط نیروی ایرانیان 14004553659 بهروز ضیایی تهران 021-88791605 برق 3 4 4 1402/03/05
46 هیدروسازه 10101169704 محمد دانشمند تهران 021-88513918 آب 3 4 4 1403/11/26