پذیرش دانشجو در مقطع دکتری
1400/11/03

دانشگاه عالی دفاع ملی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از طریق آزمون اختصاصی در رشته های مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل و مدیریت راهبردی فضای سایبر دانشجوی دکترای تخصصی  پذیرش می‌نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس
https://sndu.ac.ir/fa/news/5488 مراجعه نمایید.