نکوداشت هفته پدافند غیر عامل سال 1400
1400/08/08

شعارهای مناسبتی ایام نکوداشت پدافند غیرعامل در سال 1400:

شنبه 8 آبان: پدافند غیرعامل، ایران پایدار
یکشنبه 9 آبان: پدافند زیستی، مدافع حریم سلامت
دوشنبه 10 آبان: پدافند سایبری، حکمرانی در قلمرو ملی
سه شنبه 11 آبان: پدافند مردم محور، ایران قوی و آماده
چهارشنبه 12 آبان: پدافند شهری، شهر آماده و پایدار
پنج شنبه 13 آبان: پدافند اقتصادی، صنعت پایدار، تولید ملی
جمعه 14 آبان: پدافند پرتوی، مصون سازی فناوری پیشران