نشست تخصصی حفاظت از زیرساخت آب
1398/10/25

نشست تخصصی حفاظت از زیرساخت های حوزه آب با همکاری دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو و سازمان پدافند غیرعامل کشور روز سه شنبه مورخ 1398/11/1 در محل دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار خواهد شد.