نشست ارزیابی مانورهای تمرینی-آموزشی سال 1398
1398/10/23

با توجه به برگزاری مانورهای تمرینی ـ آموزشی در مناطق شش گانه کشور، نشست بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی مانورهای مذکور با حضور رؤسای شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق استان ها صبح روز يک‌شنبه مورخ 1398/11/6 در محل ستاد وزارت نیرو برگزار خواهد شد.