مانور تمرینی – آموزشی منطقه مرکزی شمال کشور در استان همدان
1398/06/09


برگزاری دومين دوره برنامه‌هاي منطقه‌اي با عنوان «مانور تمرینی – آموزشی منطقه مرکزی شمال کشور در استان همدان»با حضور اعضاي شورای هماهنگی (مدیران مدیریت بحران و پدافندغیرعامل صنعت آب و برق) استان های منطقه مرکزی شمال کشور و با هدف هماهنگی، هم افزایی،انسجام بخشی و افزايش آمادگي در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، در تاریخ های 12 و 13 شهریور در استان همدان برگزار خواهد شد. برپايي کمپ اضطراري، اردوی شبانه، تهدید شناسی و تدوین سناریو بر اساس تهدیدات غالب و اجرای مانور دور میزی با حضور کلیه مدیران دفاتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل صنعت آب و برق استانهای تهران، قزوین، البرز، قم، مرکزی ، مازندران و همدان از موارد پیش بینی شده این برنامه است.در حاشیه مانور، نمایشگاهی از دستاوردها و توانمندی های شرکت های حوزه صنعت آب و برق استان ميزبان درمواجهه با بحران های احتمالی به نمایش گذاشته خواهد شد و کارشناسان مربوطه در کارگاه آموزشی به انتقال تجربیات خود خواهند پرداخت.
ادامه برگزاري مانورهاي منطقه‌اي در سال 1398 به شرح زير خواهد بود:
منطقه جنوب‌غرب: استان ايلام
منطقه مرکزي‌جنوب: استان کهگيلويه و بويراحمد
منطقه شمال‌غرب: استان گيلان
منطقه شمال‌شرق: استان سمنان
منطقه جنوب‌شرق: استان خراسان جنوبي
لازم به توضیح است اولين دوره برنامه های آموزشی – تمرینی در سال 1397 براي شش منطقه کشور به شرح زير برگزار گردید که دستاوردهای قابل توجهي به ویژه در آمادگی و مدیریت بحران های اخیر کشور داشت:
منطقه جنوب‌شرق: استان کرمان
منطقه جنوب‌غرب: استان خوزستان
منطقه مرکزي‌شمال: استان تهران
منطقه مرکزي‌جنوب: استان اصفهان