مانور تمرینی-آموزشی منطقه مرکزی جنوب کشور
1398/09/25

دومین دوره نشست های منطقه ای با برگزاری مانور تمرینی – آموزشی منطقه مرکزی جنوب کشور در استان کهکیلویه و بویراحمد با حضور اعضاي شورای هماهنگی (مدیران مدیریت بحران و پدافندغیرعامل صنعت آب و برق) استان های منطقه مرکزی جنوب کشور در تاریخ های 26 و 27 آذرماه در شهر یاسوج، پایان خواهد یافت. تهدید شناسی و تدوین سناریو بر اساس تهدیدات غالب و اجرای مانور دور میزی و نشست های تخصصی با حضور کلیه مدیران دفاتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل صنعت آب و برق استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، فارس و یزد از موارد پیش بینی شده این برنامه است.