فراخوان مسابقه عکس با محوریت سیلاب 97 و 98
1398/10/15

سومین مسابقه عکس با محوریت سیلاب و با هدف مستندسازی خسارت های وارده و بازسازی سکونت گاه های آسیب پذیر در سیلاب سال های 97 و 98 توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و پژوهشکده سوانح طبیعی برگزار خواهد شد.

آدرس سایت مسابقه جهت اطلاعات بیشتر:
pic.bonyadmaskan.ir/