زمان برگزاری نشست های منطقه ای مرکزی جنوب و شمال شرق کشور
1398/08/06

زمان جدید برگزاری نشست های منطقه ای شمال شرق و مرکزی جنوب به شرح ذیل می باشد:
ردیف منطقه استان میزبان استان های مهمان زمان نشست
روزهای سه شنبه و چهارشنبه
1 شمال شرق سمنان خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان 12 و 13 آذر
2 مرکزی جنوب کهکیلویه و بویراحمد اصفهان، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، فارس، یزد 26 و 27 آذر