جلسه شورای عالی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق
1398/10/24

جلسه شورای عالی هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق روز دوشنبه مورخ 1398/11/7 در محل ستاد نیرو با دستور جلسه زیر برگزار خواهد شد:
  1. زمانبندی جلسات شورای عالی و تعیین محل برگزاری جلسات آتی
  2. برنامه ­ریزی و طراحی مانورهای تمرینی آموزشی سال 1399 و تدوین اهداف آن­ها
  3. طرح ­ریزی ارزیابی استان­ها با تکیه بر ظرفیت استان­های واقع در منطقه
  4. برنامه­ ریزی برای استفاده ازظرفیت مدیران عامل شرکت­ها
  5. .تعیین نفرات توانمند و متخصص برای حضور در جلسات شورای عالی