برگزاری دوره آموزشی تاب آوری سیستم های انرژی برق
1398/06/03
 

دوره آموزشی تاب آوری سیستم های انرژی برق در تاریخ 1398/6/3  برای همکاران حوزه ستادی برق با ارائه آقای دکتر دشتی در وزارت نیرو برگزار گردید.

DSC00286.JPG
DSC00290.JPG