برگزاری دوره آموزشی ارتقای تاب آوری زیرساخت های آبی
1398/05/13
 
دوره آموزشی ارتقای تاب آوری زیرساخت های آبی در تاریخ 1398/5/13  برای همکاران حوزه ستادی آب و آبفا با ارائه آقای مهندس ابراهیمی در وزارت نیرو برگزار گردید.

DSC00268-(1).JPG

DSC00253-(1).JPG