انعقاد تفاهم نامه آموزشی
1399/02/22

در جلسه مورخ 1399/2/22 در حضور دکتر اولیاء معاون محترم تحقیقات و منابع انسانی وزرات نیرو، تفاهم نامه آموزشی بین دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و مؤسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق مبادله گردید. این تفاهم نامه با هدف بهره گیری بهینه از ظرفیت آموزش در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)  صنعت آب و برق کشور ما بین دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو به نمایندگی مهندس جعفرزاده و مؤسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق به نمایندگی دکتر فدایی تهرانی منعقد گردیده است. در این راستا نیز به منظور برنامه ریزی و اجرای صحیح و یکپارچه آموزش در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل "طرح آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل" که به پیشنهاد دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو و همکاری مؤسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق گیلان تهیه شده است توسط دکتر اولیاء رونمایی گردید.