استقرار سامانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
1399/02/09

استقرا سامانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل طی نامه مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزرات نیرو به مدیران عامل شرکت های صنعت آب و برق و مدیران کل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت های مادر تخصصی جهت بهره برداری اطلاع رسانی شد.