week

 
"تا دشمن وجود دارد، تهديد هست و تا تهديد هست ، فكر و آمادگي دفاعي بايد باشد." مقام معظم رهبری
 
عناوین روزهای هفته نکو داشت پدافند غیرعامل سال 96
شنبه 6 آبان: مصون سازی کشور با تفکر بسیجی و روحیه جهادی
یکشنبه 7 آبان: خودباوری و اقتدار علمی با حرکت انقلابی
دوشنبه 8 آبان: پدافند غیرعامل، حصول اطمینان از مصونیت و آمادگی کشور
سه شنبه 9 آبان: حففظ سرمایه های ملی در برابر تهدیدات سایبری
چهارشنبه 10 آبان: جامعه سالم، آماده در برابر تهدیدات نوین
پنج شنبه 11 آبان: استحکام بخشی و صیانت از ساخت های کشور
جمعه 12 آبان: حفظ سرمایه های کشور با مشارکت مردمی