products

شرکت‌هاي ارائه‌دهنده محصول در حوزه مديريت‌بحران و پدافندغيرعامل به منظور قرار گرفتن در بانک اطلاعاتی و معرفی محصولات کاربردی به شرکت­های زیرمجموعه لازم است فرم زیر را تکمیل نمایند.

آیا در لیست شرکت های دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری قرار دارد؟:
توضیحات:
در صورت لزوم کاتالوگ و توضیحات مربوط به محصول را بارگذاری نمایید.
کد امنیتی را وارد کنید:
 Security codeدر صورت امکان کاتالوگ و توضیحات مربوط به محصول را در قسمت بارگذاری فایل ارسال نمایید.

جهت پیگیری و ارتباط جهت معرفی محصول با شماره 81606516 تماس حاصل نمایید.