list

فایل اسامی مدیران عامل و مدیران بحران شرکت های زیرمجموعه در زیر آورده شده است در صورت تغییر و یا مغایرت مدیران عامل و مدیران بحران با اسامی مندرج در فایل پیوستی فیلدهای مربوطه را تکمیل و یا با شماره 81606123 جناب آقای نجاتی تماس گرفته و اصلاحات مورد نیاز اطلاع داده شود.

شرکت آب و فاضلاب شهری
شرکت های آب و فاضلاب روستایی
شرکت های برق منطقه ای
شرکت های توزیع برق
شرکت های آب منطقه ای
شرکت های تولید برق حرارتی