آمار و عملکرد

خلاصه گزارش عملکرد حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو-1397

گزارش عملکرد آموزشی سال 1397