همایش های علمی

همایش و کنفرانس

عنوان کنفرانس سایت تاریخ برگزاری
 کنفرانس بین‌المللی برق http://www.psc-ir.com فروردین 97
همایش بین المللی انرژی http://irannec.com/Home.aspx خرداد 97
کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت http://www.ipaps.ir دی 97
کنفرانس ملی مهندسی برق ایران http://icee2018.sadjad.ac.ir اردیبهشت 97
 کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق http://www.epd-c.ir/epdc23/fa-ir/Page1 اردیبهشت 97
کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی http://www.solariran.org مرداد 97
کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران http://icredg2018.azaruniv.ac.ir اسفند 97
 کنفرانس انرژی بادی ایران http://www.iranwec.com مهر 97
کنفرانس منطقه ای سیرد http://cired.ir دی 97
کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی https://conf.uok.ac.ir/sgc2018/Default.aspx آذر 97
کنفرانس ملي نیروگاههای برق http://epgc9.ir اردیبهشت 97
کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران    
کنفرانس هیدرولیک ایران    
جشنواره توانمندی های بهره برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب    
کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب و اولین کنفرانس ملی خشکسالی http://www.ifmc.ir/Congress/UIPanel/Index