"برق و انرژی" و "آب و آبفا"

کارگروه مشترک "برق و انرژی" و "آب و آبفا" دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو

در اجرای مفاد نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو (ابلاغی شماره 100/11/37825 مورخ 27/9/91) و به منظور بررسی مراکز دارای اولویت، نیازسنجی، تدوین برنامه ­ها، آیین نامه ­ها و دستورالعمل­های اجرایی و تهیه دستور کار و گزارش­های مورد نیاز ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو کارگروه "برق و انرژی" و "آب و آبفا" به صورت مشترک تشکیل شده است.
اعضاي اصلي کارگروه­ شامل افراد زير مي‌باشد:
رئیس کارگروه:
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو.
دبیر کارگروه:
معاون مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو.
اعضاي کارگروه:
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌هاي مادرتخصصی.
نماینده مرکز بسیج وزارت نیرو.
نماینده دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو.
نماینده معاونت برق و انرژی.
نماینده معاونت آب و آبفا.
نماینده مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی.