فرم «مشخصات اعضاي کميته مديريت بحران و پدافند غيرعامل»
1395/03/19
به منظور تسریع در ایجاد ارتباط با اعضای کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت­های زیرمجموعه جهت تصمیم‌گیری، فرماندهی و هدایت عملیات در بحران‌های ملی و منطقه‌ای،  دبیران شرکت­های زیرمجموعه ملزم هستند در صورت ایجاد تغییر در اعضای کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در اسرع وقت تغییرات رخ داده را در فایل پیوستی اعمال و فایل به روز شده را به آدرس الکترونیکی padafand@moe.gov.ir ارسال و یا در قسمت زیر بارگذاری نمایند. در صورت عدم اعمال تغییرات، عواقب ناشی از آن در حوادث، بحران­ها و مکاتبات بر عهده دبیر مربوطه می­باشد. 

در صورت داشتن سوال با شماره 81606123 تماس حاصل نمایید.

دریافت فایل خام مشخصات اعضای کمیته