فرم مشخصات دبیران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
1395/07/28
فرم مربوط به اطلاعات دبیران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکتهای زیر مجموعه با هدف تهیه بانک اطلاعاتی می باشد که با توجه به بانک اطلاعاتی تهیه شده از دانش علمی و تجربیات دبیران در پیشبرد اهداف دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل همچون تدوین نقشه راه، برنامه‌ها، آیین­ نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی استفاده می گردد.
فایل تکمیل شده را می توانید با پست الکترونیکی padafand@moe.gov.ir ارسال و یا در قسمت زیر بارگذاری نمایید.

در صورت داشتن سوال با شماره 81606516 تماس حاصل نمایید.