شرکت های مشاور
1395/10/25
پیش نویس شرح خدمات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو

مسئولیت و و ظایف اجرایی طرح ها فقط به افراد تایید صلاحیت شده شرکت یا موسسه مشاور قابل واگذاری است.
شرکتها وموسسات تاییدصلاحیت شده منحصراً درزمینه های مندرج در دامنه شمول گواهی نامه تایید صلاحیت خود می توانند طرح مشاوره ای اجراء نمایند. 
لیست شرکت های تایید شده در لیست زیر آورده شده است.

شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو موظف هستند در صورت ابلاغ هرگونه قرارداد به مشاوران مندرج در جدول، یا خاتمه قرارداد با نامبردگان، موضوع را طی نامه ای به دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو اعلام نمایند. مسئولیت اخذکار در سقف غیرمجاز به عهده مدیران عامل شرکت ها خواهد بود.
جهت اطلاعات بیشتر با شماره 81606123  آقای مهندس نجاتی تماس حاصل فرمائید.

 
تذکر : شرکتهایی که تعداد کار مجاز آنها در سال جاری تکمیل شده  تا ارسال گزارش اتمام کار از کارفرما به این دفتر، مجاز برای انعقاد قرارداد نمی باشند.
مشاوران مورد تایید دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو  
ردیف نام شرکت شناسه ملی مدیرعامل محل جغرافیایی شماره تلفن دفتر مرکزی حوزه فعالیت پایه تعداد کار آزاد تعداد حداکثر کار مجاز تاریخ صدور تاریخ انقضا  
1 صدر آب نیرو 10220111679 مهدی مولایی ارومیه-تهران-تبریز 044-33431420 آب 3 3 4 95/11/02 97/11/02  
2 پدیدآب 10260338773 اصغر یزدآبادی اصفهان 031-36308200 آب 3 3 4 95/11/12 97/11/12  
3 طرح و تحقیقات اب و فاضلاب اصفهان 10260257913 عباس پیراینده اصفهان 031-32659042 آب 3 2 4 95/11/30 97/11/30  
4 فراز آب 10200117344 ابراهیم صومی تبریز 041-33335819 آب 3 4 4 95/12/25 97/12/25  
5 آب سازه اسپوتا آسا 10220114686 رامین مختارزاده ارومیه 044-33371603 آب 3 4 4 95/12/25 97/12/25  
6 موننکو 10100604483 علیرضا شیرانی تهران 021-81961 برق و آب 3 4 4 96/01/20 98/01/20  
7 مشاور عمران ایران 10861732322 هدایت ا.. رحمانی تهران 021-8889410-2 آب 3 3 4 96/01/21 98/01/21  
8 آب پوی 10380226080 حمید رضا زرین خو مشهد  051-3524048-3 آب 3 2 4 96/02/03 98/02/03  
9 ساز آب شرق 10380238335 ابوالقاسم اسدی مشهد  051-37637601-2 آب 3 3 4 96/02/09 98/02/09  
10 طرح نو اندیشان 10102148919 علی پاکنژاد تهران 021-88334010 آب و برق 3 1 4 96/02/23 98/02/23  
11 کاوش پی مشهد 10380284090 حسن شجاعی سیوکی مشهد-تهران-بیرجند- اهواز 051-8458123-4 آب 2 2 5 96/03/21 98/03/21
12  آبسان پارس 10103872560 شهرام بیگ زاده تهران-تبریز-شیراز 021-77212688-9 آب 3 3 4 96/03/31 98/03/31
13 ری آب 10100966477 محمد
طاهری زاده
تهران-کرمان
اهواز- مشهد
021-8309 آب 3 1 4 96/04/28 98/04/28
14 زمین تدبیر ایمن 10103753630 علی قابچلو ارومیه - تهران 044-33653228 آب 3 1 4 96/05/04 98/05/04
15 مشانیر 10100930385 محسن وهابیان تهرانی تهران 021-88881816-84782147 برق و آب 3 1 4 96/05/21 98/05/21
16 طوفان ذهنی فناوری 10103232170 سید ناصر علوی فر تهران 021-77212980 برق 3 3 4 96/05/29 97/11/29
17 سامان آب سرزمین 10102059975 حسینعلی یحیایی تهران 021-44256628 آب 3 4 4 96/06/01 98/06/01
18 ایمن سازان تدبیر پارس 14004829284 یونس کیاپاشا تهران 021-44234221 آب 3 2 4 96/07/03 98/07/03
19 سنگ و تونل آزما 10102929109 کامبیز تهذیبی تهران 021-88013890 آّب 3 2 4 96/07/11 98/07/11
20 جویاب نو 10100893281 محمد نقی ایلاتی خامنه تهران 021-88791059 آب 3 4 4 96/07/23 98/07/23
21 بهساز روش 10102734957 پرویز ابراهیمی تهران 021-22266232 آب 2 3 5 96/07/26 98/07/26
22 سبز آب اروند 10860794480 شایان سبزیوند اهواز 061-33214161 آب 3 1 4 97/02/11 99/02/11
23 سدره سازه پارس 10102816504 امید رضا صفی یاری تهران 021-88338881 آب 3 3 4 96/08/10 98/08/10
24 موج نیرو 10101351534 قاسم کرمی تهران 021-88879381-3 برق 3 4 4 96/09/04 98/09/04
25 طرح افرا 10260380458 حسین نقش اصفهان-بوشهر
بیرجند
031-32743190 آب 3 3 4 96/09/07 98/09/07
26 نیارش سازه دژ 1086177764 مهدی ستاره اهواز 061-33905156-7 آب 3 4 4 96/09/18 98/09/18
27 دز آب 10860637228 مختار کیانی اهواز-تهران-مشهد 061-33214505 آب 3 4 4 96/09/21 97/09/21
28 قدس نیرو 10100934015 سعید مهذب ترابی تهران 021-82404000 آب و برق 3 3 4 96/09/26 97/09/26
29 ابنیه نو اندیش 10101191850 اسماعیل رضایی تهران 021-43632000 برق 3 4 4 96/10/06 98/10/06
30 تحقیقات خاک مهار آب 10380245979 محمد رضا کاخی مشهد 051-36220912 آب 3 4 4 96/11/11 98/11/11
31 آبساران 10101095580 سید طاهر اسماعیلی تهران 021-88214581 آب 3 4 4 96/11/15 98/11/15
32 آب سو 10100925784 سیدمجتبی رضوی نبوی تهران 021-88017603 آب 3 4 4 96/11/25 97/11/25
33 پارس جویاب 10101170656 محمد رضا مانی اصفهان-تهران-گیلان 031-36691321 آب 3 4 4 96/12/26 98/12/26
34 آب و انرژی اروند 10860883249 روح ا.. باعثی اهواز 061-33344190 آب 3 4 4 97/01/26 99/01/26
35 رواق توسعه پایدار 14006385690 عابد مشکی زاده اهواز 061-33334232 آب 3 4 4 97/02/02 98/02/02
36 شهر آب سازه 10380604882 سید علی فیروزی مشهد 051-37248115 آب 3 3 4 97/02/19 98/02/19
37 طرح آفرینان هزاره امید 14004970363 کاظم نوجوان تهران 021-26322290 آب 3 3 4 97/03/24 98/03/24
38 ایمن گستران محیط 10102753195 امید دلارام تهران 021-22563006 برق 3 3 4 97/04/16 98/04/16
39 مشاور نیرو آذربایجان 10101251371 ایوب دوستدار تبریز- تهران 041-34772860 برق 3 4 4 97/06/31 99/06/31
40 مشاور نیرو 1010279889 علی اصغر امجدی تهران 021-88722955 برق 3 4 4 97/07/10 99/07/10
41 سازه پردازی ایران 10101192997 مسعود زرین قلم تهران 021-82473000 آب 3 4 4 97/07/28 98/07/28