مرکز تخصصی آموزش های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

چهارمین همایش مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو

اخبار

1397/02/04
توجه به جایگاه آموزش، نهادینه سازی و ارتقای هر چه بیشتر کیفیت برگزاری دورههای آموزشی، نقش مؤثری در پرورش قابلیتهای دانشی، فنی و مهارتی ایجاد خواهد نمود، بر همین اساس این دستورالعمل تهیه گردیده است.

نتایج نمایش 1-5 (از 38)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|