سومین همایش دبیران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو


محصول مرتبط با مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

اخبار

1395/09/06

به منظور ایجاد وحدت رویه در برگزاری مانور "دستورالعمل نحوه تهیه سناریو و برگزاری مانورهای آمادگی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل" در قسمت قوانین و مقررات وزارت نیرو بارگذاری شده است.


1395/08/23
با توجه به نتابج و بازخوردهاي ارزيابي عملكرد شركت­هاي زيرمجموعه و بازنگري صورتگرفته، جدول شاخص­هاي ارزيابي عملكرد سال 1395 (جهت اعمال در ارزيابي سال 1396) براي استحضار شركت­هاي استاني و زيرمجموعه ابلاغ گردید.

نتایج نمایش 1-3 (از 19)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|